Radovi iz Osiguranja:

Dobrovoljno penzijsko osiguranje-seminarski rad

Modeli osiguranja imovine-seminarski rad

Osiguranje-seminarski rad

Osiguranje od odgovornosti -seminarski rad

Osiguranje robe-seminarski rad

Osiguranje života-seminarski rad

Katastrofalni rizici -seminarski rad

Upravljanje rizikom i osiguranje -seminarski rad

Ugovor o osiguranju -seminarski rad

TAKAFUL-Islamsko osiguranje-seminarski rad

Tržište životnog osiguranja u Sjedinjenim Američkim Državama-seminarski rad

Tržište osiguranja -seminarski rad

Revizija, prevare, nezakoniti poslovi -seminarski rad

Životno osiguranje-perspektiva u Srbiji-seminarski rad