Radovi iz Mikroekonomije:

Monopolistička konkurencija-seminarski rad

Produktivnost rada-seminarski rad

Savršena konkurencija-seminarski rad

Metodologija ciklusa životnog veka sistema-seminarski rad

MSI-seminarski rad

Osnovna sredstva preduzeća-seminarski rad

Prikaz elektroenergetskog sektora-seminarski rad

Teorija igara-seminarski rad

Teorija rasta-seminarski rad

Troškovi-seminarski rad