Radovi iz Medjunarodne ekonomije:

Analiza resursa preduzeća-seminarski rad

CEFTA-seminarski rad

Devizna kontrola Međunarodnog monetarnog fonda-seminarski rad

EFTA - Ekonomsko udruženje slobodne trgovine -seminarski rad

Ekonomski odnosi Srbije i Rusije-seminarski rad

Ekonomska saradnja Srbije i Evropske unije -seminarski rad

Elektronska trgovina kao segment e-ekonomije-seminarski rad

Evropska Monetarna Unija-seminarski rad

Klirinški poslovi-seminarski rad

Liberalizacija svjetske trgovine-seminarski rad

Mala i srednja preduzeća u EU-seminarski rad

Međunarodno poslovno pregovaranje-seminarski rad

Medjunarodna ekonomija-seminarski rad

Medjunarodne finansijske instititucije i njihov značaj-seminarski rad

Medjunarodna kordinacija ekonomskih politika -seminarski rad

Multinacionalne i transnacionalne kompanije-seminarski rad

Nastanak i razvoj Evropske unije-seminarski rad

NATO-seminarski rad

Oblici medjunarodnog kretanja kapitala-seminarski rad

Segmentacija tržišta u medjunarodnom biznisu-seminarski rad

Svetska trgovinska organizacija-seminarski rad

Spoljnotrgovinsko poslovanje-seminarski rad

Tranzicija u Rusiji-seminarski rad

Ugovori u medjunarodnom poslovanju-seminarski rad

Ujedinjenje Evrope-seminarski rad

Uloga Svjetske banke u globalnoj ekonomiji-seminarski rad