Radovi iz Marketinga:

Bankarski marketing-seminarski rad

Benčmarking-seminarski rad

Benčmarketing-seminarski rad

Brendiranje-seminarski rad

Brend-seminarski rad

Brend II -seminarski rad

Brend marketing -seminarski rad

Brend u medjunarodnom marketingu-seminarski rad

Brend i vrednosti brenda-seminarski rad

Cena kao instrument marketinga -seminarski rad

Direktni marketing-seminarski rad

Društveni mediji i uticaj društvenih medija na potrošače-seminarski rad

Elastičnost tražnje u marketingu -seminarski rad

Elektronsko poslovanje i marketing -seminarski rad

Etika u marketingu-seminarski rad

Faktori koji utiču na ponašanje potrošača-seminarski rad

Filmski marketing -seminarski rad

Funkcije globalnog marketing menadžmenta-seminarski rad

Internet i marketing-seminarski rad

Internet marketing-seminarski rad

Internet marketing Slovenije i Hrvatske -seminarski rad

Istrazivanje trzista-marketing-seminarski rad

Istrazivanje-marketinga-seminarski rad

Istraživanje tržišta za izbor lokacije -seminarski rad

Istraživanje marketinga (fokus grupe) -seminarski rad

Integrisano marketing komuniciranje-seminarski rad

Instrumenti marketing miksa -seminarski rad

Izbor i analiza tržišta-seminarski rad

Kanali distribucije-seminarski rad

Korporativno brendiranje-seminarski rad

Konkurentske snage-seminarski rad

Kvalitet u marketingu-seminarski rad

Lična prodaja-seminarski rad

Ličnost brenda-seminarski rad

Marketing-seminarski rad

Marketing povezan sa društvenim ciljom-seminarski rad

Mentalne Manipulacije-seminarski rad

Mystery Shopping-seminarski rad

Marketing putem Web pretraživača-seminarski rad

Marketinški informacioni sistem -seminarski rad

Marketing na društvenim mrežama-seminarski rad

Marketing Googla-seminarski rad

Marketing dogadjaja -seminarski rad

Marketing plan-seminarski rad

Medjunarodni marketing -seminarski rad

Medjunarodni marketing (pojam) -seminarski rad

Metode ispitivanja tržišta -seminarski rad

Medjunarodna konkurentnost savremenog preduzeća-seminarski rad

Model ponašanja potrošača -seminarski rad

Uloga marketinga u preuzeću-seminarski rad

Važnost promocije za stavove-seminarski rad

Osnova medjunarodnog marketinga -seminarski rad

Planiranje marketinga -seminarski rad

Ponašanje potrošača -seminarski rad

Pojam marketinga-seminarski rad

Privredna propaganda-seminarski rad

Politički marketing-seminarski rad

Promocija -seminarski rad

Pet preporuka za uspješnu prodaju u marketigu-seminarski rad

Reklame-seminarski rad

Savremene kritike marketinške kulture-seminarski rad

Složenost međunarodnog marketing istraživanja-seminarski rad

Specifičnost marketinga finansijskih usluga-seminarski rad

Seminarski rad Marketing-seminarski rad

Stav gradjana o prodaji putem interneta-seminarski rad

Stil života-seminarski rad

Sistem marketinških istraživanja-seminarski rad

Strategiski marketing-seminarski rad

Tehnike On-line marketinga-seminarski rad

Uticaj marke na opredjeljenje potrošača-seminarski rad

Uticaj medija na ponašanje potrošača na tržištu-seminarski rad

Uticaj javnih ličnosti na ciljne grupe kroz promociju-seminarski rad

Uloga i značaj oglašavanja-seminarski rad

Važniji pojmovi o tržištu i istraživanje-seminarski rad

Verbalna komunikacija-seminarski rad

WAP: Bežični aplikacioni protokol -seminarski rad

Zadovoljstvo potrošača-seminarski rad

Životni ciklus proizvoda-seminarski rad