Radovi iz Logopedije:

Augmentativna i alternativna komunikacija-seminarski rad

Definicija pismenosti-seminarski rad

Disleksija i glazbeni zapisi-seminarski rad

Govorno-jezički razvoj autistične dece-seminarski rad

Jezičke teškoće dece sa Williamsovim sindromom-seminarski rad

Jezik i učenje-seminarski rad

Landau-Kleffner sindrom-seminarski rad

Mogu li životinje komunicirati?-seminarski rad

Obeležja komunikacije dece sa oštećenjem mozga-seminarski rad

Povezanost mišljenja, učenje i jezika-seminarski rad

Rana komunikacija i njena uloga u učenju i razvoju deteta-seminarski rad

Rani program na podsticanje pismenosti-seminarski rad

Razvoj jezika kod slepog deteta-seminarski rad

Razvojna afazija-seminarski rad

Šta je pripovedanje ili naracija?-seminarski rad

Uticaj odrastanja u domskim uslovima na govorno jezički razvoj-seminarski rad