Radovi iz Ljudskih resursa:

Migracije-seminarski rad

Motivacija-seminarski rad

Motivacija zaposlenih -seminarski rad

Motivacija zaposlenih II -seminarski rad

Način komunikacije u organizacijama-seminarski rad

Odliv mozgova-seminarski rad

Sistem informisanja-seminarski rad

Sistem kontrole-seminarski rad

Stresovi na radu-seminarski rad

Veština rukovodjenja-seminarski rad

Mobing-seminarski rad

Stres i mogućnost njegovog prevazilaženja-seminarski rad

Istraživanje zadovoljstva poslom-seminarski rad

Moć, sukobi i konflikti u organizaciji-seminarski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima-seminarski rad

Upravljanje ljudskim resursima-seminarski rad

Upravljanje ljudskim resursima II-seminarski rad

Umeće upravljanja ljudskim resursima-seminarski rad

Zapošljavanje i razvoj ljudskih potencijala-seminarski rad

Problem mobinga -seminarski rad

Motivacija zaposlenihII -seminarski rad

Planiranje i razvoj karijere-seminarski rad

Prijavljivanje i odabir personala-seminarski rad

Radno mesto-seminarski rad

Regrutovanje i selecija-seminarski rad

Trening i razvoj-seminarski rad

Ljudski resursi-seminarski rad

Ljudski resursi II-seminarski rad

Abilenov paradoks-seminarski rad

Diskriminacija na tržištu rada-seminarski rad