Radovi iz Književnosti / Jezika:

Alternacija suglasnika u srpskome jeziku-seminarski rad

Aleksa Šantić-seminarski rad

Antun Gustav Matoš-seminarski rad

Alan Ford i kulturološki kontekst-seminarski rad

Analiza dela “Hamlet”- seminarski rad

Analiza “Hamleta”-seminarski rad

Analiza pesme “Dioba Jakšića”-seminarski rad

Analiza pesme “Smrt majke Jugovića”-seminarski rad

Analiza pesme „Banović Strahinja“- seminarski rad

Antigona-seminarski rad

Antun Branko Šimić-seminarski rad

Antun Branko Šimić “Preobraženja”-seminarski rad

Antun Šoljan “Kratki izlet”-seminarski rad

Analiza dela “Nečista krv”-seminarski rad

Andrićeve pripovetke-seminarski rad

„Ako jedne zimske noći neki putnik“ Italo Kalvino-seminarski rad

August Šenoa “Seljačka buna”-seminarski rad

August Šenoa “Zlatarevo zlato”-seminarski rad

August Šenoa “Prijan Lovro”-seminarski rad

Alisa u zemlji čuda-seminarski rad

20 000 milja pod morem-seminarski rad

Bijeli anđeo - Ćamil Sijarić-seminarski rad

Branko Radičević - poezija-seminarski rad

“Balkanski Špijun” Dušan Kovačević- seminarski rad

Bilingvizam-seminarski rad

“Bijeg” Milutin Cihlar Nehajev-seminarski rad

Blugakovljev Majstor i Margarita- seminarski rad

“Bogorodična crkva u Parizu” Viktor Igo-seminarski rad

Bodler-seminarski rad

Branko Ćopić „Bašta sljezove boje“-seminarski rad

Civilizacijski okvir italijanskog jezika-seminarski rad

“Crveno i crno” Stendal-seminarski rad

Ćopićeva poezija za decu-seminarski rad

Dečja književnost- seminarski rad

Dante Aligijeri-seminarski rad

Dante Alighieri "Božanstvena komedija"-seminarski rad

Dante Alighieri - O božanstvenoj komediji-seminarski rad

Djelo Marina Držića i njegovi izvori-seminarski rad

Doktor Faustus-seminarski rad

Dositej Obradović-seminarski rad

Don Kihot-seminarski rad

Don Žuan - Žan Baptist Poklen Molijer-seminarski rad

Dostojevski i revolucija-seminarski rad

Drama dvadesetog veka-seminarski rad

Džon Don-seminarski rad

“Dubravka” Ivan Gundulić-seminarski rad

“Dundo Maroje” Marin Držić-seminarski rad

Eliotova poezija-seminarski rad

“Ep o Gilagamešu”- seminarski rad

Epilepsija i Dostojevski-seminarski rad

''Evgenije Onjegin'' - Puškin-seminarski rad

Fаntаstikа i romаntičаrskа ironijа u delu E. T. A. Hofmаnа -seminarski rad

“Faust” Gete- seminarski rad

Fjodor Mihajlovič Dostojevski-seminarski rad

Fjodor Mihajlovič Dostojevski “Zapisi iz mrtvog doma”-seminarski rad

Franc Kafka-pripovetke-seminarski rad

Franc Kafka “Preobražaj”-seminarski rad

Frančesko Petrarka-seminarski rad

Gete “Godine učenja Vilhelma Majstera”-seminarski rad

Govor i pismo-seminarski rad

Gotski roman-seminarski rad

“Gorski vijenac” Petar II Petrović Njegoš- seminarski rad

“Gospoda Glembajevi” Miroslav Krleža-seminarski rad

Grafički “anglicizmi”-seminarski rad

“Gospođa Bovary” Gustave Flaubert - seminarski rad

“Hamlet” Vilijam Šekspir- seminarski rad

Hasanaginica-seminarski rad

Hljebnikov i Majakovski-pjesnici ruske avangarde-seminarski rad

“Homo balcanicus, homo heroicus ”-seminarski rad

Hrvatski jezik u 19. stoljeću-seminarski rad

Hronotop romana „Proces“-seminarski rad

„Hipnos“ Rada Drainca-seminarski rad

Idiot i Braća Karamazovi-seminarski rad

Interkulturalnost u romanima Meše Selimovića i Ive Andrića-seminarski rad

Istočni diwan – Dževad Karahasan-seminarski rad

“Ilijada i Odiseja” Homer- seminarski rad

Imenice-seminarski rad

Interpretacija basni i priča o životinjama-seminarski rad

Istorija Narodne biblioteke u Beogradu u 19. veku-seminarski rad

Istorija razvoja zemunske biblioteke-seminarski rad

Ivan Cankar-seminarski rad

“Izgubljeni raj” John Milton-seminarski rad

Jao... trista puta! Sava Mrkalj-seminarski rad

Jezične djelatnosti: slušanje, govorenje, čitanje, pisanje-seminarski rad

Jovan Dučić-seminarski rad

Jure Kaštelan -seminarski rad

Jezična obilježja publicističkoga stila hrvatskog jezika-seminarski rad

“Kabanica” Gogolj-seminarski rad

Kamijevi romani-seminarski rad

''Kad su cvetale tikve'' i ''Petrijin venac''- seminarski rad

Kategorizacija lika Ahileja iz Homerovog epa Ilijada-seminarski rad

“ Kći Lotršćaka” Marije Jurić Zagorke-seminarski rad

Knjižničar – katalogizator u knjižnici-seminarski rad

Knjižnice i obrazovanje-seminarski rad

Književne aluzije u Loliti- seminarski rad

Književnost 20. veka- seminarski rad

Ko je maznuo moj sir? - seminarski rad

“Koreni” Dobrica Ćosić - seminarski rad

Komika u eruditnim komedijama Marina Držića-seminarski rad

Kraljević Marko-seminarski rad

“Kraljević Marko drugi put medju Srbima” Radoje Domanović-seminarski rad

“Kralj Edip” Sofoklo-seminarski rad

Lav Nikolajevič Tolstoj-seminarski rad

Laza Kostić “Medju javom i med snom” i “Santa Maria della Salute”-seminarski rad

Legenda o Velikom inkvizitoru-seminarski rad

Lik Fatime u epu “Ženidba Smailagić Meha”-seminarski rad

Lirska poezija (lirika) - seminarski rad

Lovac u žitu” Jerome David Salinger-seminarski rad

Ljubav u Kavabatinim delima-seminarski rad

Ljubav u djelima realizma-seminarski rad

Ljubavno pjesništvo Disa i Sime Pandurovića-seminarski rad

“Mali princ”-seminarski rad

Mato Lovrak “Vlak u snijegu”-seminarski rad

Makijaveli-seminarski rad

Marketing u školskoj knjižnici-seminarski rad

Meša Selimović “Derviš i smrt”-seminarski rad

Metaforična i mitski gradjena poezija Branka Radičevića-seminarski rad

“Metamorfoze” - Publije Ovidije Nason-seminarski rad

“Medeja” Euripid-seminarski rad

Mitološka bića kod Ivane Brlić Mažuranić i Tolkiena-seminarski rad

Mit o Vragu-seminarski rad

Milan Rakić-seminarski rad

“Milan Narandžić” Jakov Ignjatović- seminarski rad

Milan Dedinac-seminarski rad

“Most na Žepi” Ivo Andrić- seminarski rad

Motiv ponora u Pavličićevoj Rupi na nebu i Brešanovoj Vražjoj utrobi-seminarski rad

“Na Drini ćuprija”-seminarski rad

“Na Drini ćuprija”-vremena i ljudske sudbine vezane za most-seminarski rad

Narodni, književni i standardni jezik-seminarski rad

Niče i Dostojevski-seminarski rad

Vuk Stefanović Karadžić-seminarski rad

Vukov rad na sakupljanju pesama - seminarski rad

"Čiča Gorio"-seminarski rad

“Okovani Prometej” Eshil-seminarski rad

Oton Župančić-seminarski rad

OSMAN - Ivan Gundulić-seminarski rad

Olja Ivanjicki-seminarski rad

Jure Kaštelan-seminarski rad

“Patnje mladog Werthera” Gete-seminarski rad

Patrijahalnost u hrvatskom romanu-seminarski rad

Pjesništvo Nikole Kraljića-seminarski rad

Tipološke karakteristike ruskog realizma-seminarski rad

Principi stvaranja nelogizma-seminarski rad

Poezija za decu Duška Trifunovića-seminarski rad

Poezija - Federico Garcia Lorca -seminarski rad

“Pod drugim suncem”-seminarski rad

“Portret umjetnika u mladosti”-seminarski rad

“Pop Ćira i Pop Spira” Stevan Sremac - seminarski rad

“Povratak Filipa Latinovića” Miroslav Krleža-seminarski rad

“Priče iz davnine” Ivana Brlić Mažuranić-seminarski rad

Pričanja Vuka Dojčevića-seminarski rad

“Prokleta avlija” Ivo Andrić- seminarski rad

„Reče mi jedan Čoek“ Matija Bećković- seminarski rad

Stari uskrsni običaji-seminarski rad

“Staklenko” Živka Jeličića-seminarski rad

Semjuel Beket-seminarski rad

Selo u poeziji sentimentalizma i romantizma-seminarski rad

Semiotika Umberta Ecoa-seminarski rad

Seobe Miloša Crnjanskog u svetlu snova Vuka Isakoviča-seminarski rad

“Seobe” Miloš Crnjanski- seminarski rad

Slovenofilstvo u Njegoševom djelu “Luča mikrokozma” - seminarski rad

Simbolika imena u romanima Dostojevskog-seminarski rad

Simbolika šume kroz tematske i intermedijalne veze-seminarski rad

Strukturalizam Krste Papića u filmu Lisice i djela Frane Šimunovića-seminarski rad

“Smrt Smail - age Čengica” Ivan Mažuranić- seminarski rad

Srbi svi i svuda i Slovo o srpskom jeziku-paralele

Srbi u Hazarskom rečniku- seminarski rad

Srpska apokalipsa po Dostojevskom-seminarski rad

“Stranac” Alber Kami - seminarski rad

“Starac i more” Ernest Hemingvej-seminarski rad

“Slika Doriana Greja”-seminarski rad

Smjerovi istraživanja književnosti-seminarski rad

Specifičnost dječje književnosti-seminarski rad

Stilske figure-seminarski rad

Spoznajni značaj Ničea-seminarski rad

Spoznajni značaj Stuarta Milla-seminarski rad

Sukob ljubavi i dužnosti u Kornejevom Sidu-seminarski rad

Šekspir „Bogojavljenska noć”-seminarski rad

Šekspir “Bura”-seminarski rad

Šekspir “Kralj Lir” -seminarski rad

Šekspir “Kako vam drago”-seminarski rad

Šekspir “Magbet”-seminarski rad

Šekspir „Otelo”-seminarski rad

Šekspir “Romeo i Julijа ” - seminarski rad

Šekspirove istorijske drame-seminarski rad

Tatjana Vujović-Kostić-seminarski rad

„Tajanstveno ostrvo“- Žil Vern-seminarski rad

TENA - Josip Kozarac-seminarski rad

Tomas Man "Budenbrokovi"-seminarski rad

Tomas Man “Čarobni breg”-seminarski rad

“Ujka Vanja” - Antona Pavloviča Čehova- seminarski rad

“U registraturi” Ante Kovačić-seminarski rad

Vladimir Majakovski-seminarski rad

Vijon-seminarski rad

Volter-seminarski rad

Zločin i kazna- Fjodor Mihajlovič Dostojevski-seminarski rad

Značenje bajki-seminarski rad

Židovsko pitanje u “Mletačkom trgovcu” -seminarski rad